top of page
elephant_black.png

THE PERFECT WORLD FOUNDATION

Save the Elephant - 2016

Välgörenhets bal och auktion anordnad av The Perfect World Foundation. Hölls på Clarion Post Hotell, Göteborg. 

September 2016.

välgörenhet

"Soup me not"

Glasmosaik och puttekulor på trä. 

2m x 1,5 m

index.jpg

BEE FREE

The Perfect World Foundation Gala Dinner

The Polar Bear Ball 2018
”Baby ursus martimus”
"Ursus Martimus"
bottom of page